• Svoju Potragu Trebate Svesti na Nekretnine Fresti

Put Bokanjca 29

Zadar, 23000

+385 95 860 6622

frestinekretnine@gmail.com

Odaberite jedno od često postavljanih pitanja u nastavku da biste saznali više o kupnji, prodaji i najmu nekretnina. Također, počnite razmišljati o važnim stvarima koje biste trebali uzeti u obzir prilikom potrage za nekretninama.

Question about selling

ŠTO JE NEKRETNINA?

Nekretnina je čestica zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje. To znači da kupnjom stana ujedno kupujete i idealni dio zgrade na kojem je zgrada izgrađena, odnosno ukoliko kupujete katastarsku česticu, postajete vlasnikom svega što je na njoj izgrađeno.

ZAŠTO ANGAŽIRATI AGENCIJU RADI PRODAJE NEKRETNINE?

Naša agencija Fresti nekretnine potrudit će se u što kraćem vremenu pronaći kupca za Vašu nekretninu. Obavit ćemo sve potrebne radnje radi prezentacije nekretnine na tržištu (oglašavanje na našoj web stranici www.frestinekretnine.hr i na nekoliko portala), provjeriti dokumente potrebne za pravovaljano zaključenje određenog pravnog posla, dati svoje mišljenje o tržišnoj cijeni nekretnine, omogućiti razgled nekretnine, posredovati u pregovorima oko zaključenja posla, izraditi prijedlog kupoprodajnog ugovora, predati potrebnu dokumentaciju na zemljišnoknjižni odjel radi uknjižbe vlasništva i na nadležnu poreznu upravu radi razreza poreza na promet nekretnina. Da bismo mogli ponuditi Vašu nekretninu, potrebno je potpisati ugovor o posredovanju.

ZAŠTO JE EKSKLUZIVNI UGOVOR PREDNOST ZA PRODAVATELJA?

Ukoliko potpišete ekskluzivni ugovor, agent će više uložiti u oglašavanje Vaše nekretnine jer zna da je njegova investicija sigurna, s obzirom da u tom slučaju provizija pripada njegovoj agenciji. Moći ćemo postaviti banner na Vašu nekretninu i surađivati s više agenata čime se povećava mogućnost prodaje, a Vi ćete biti obavješteni o svakoj radnji vezanoj za Vašu nekretninu.

KOLIKO IZNOSI POSREDNIČKA NAKNADA?

Posrednička naknada odnosno provizija plaća se samo u slučaju kad se kupoprodajni ugovor sklapa našim posredovanjem, a iznosi 3% od ugovorene kupoprodajne cijene, odnosno najmanje 800 € u kunskoj protuvrijednosti. Na iznos naknade obračunava se PDV u iznosu od 25%.

ŠTO SU ZEMLJIŠNE KNJIGE?

Zemljišne knjige (gruntovnica) su javni registri u koje se upisuju nekretnine i stvarna prava na tim nekretninama (pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, pravo služnosti, pravo stvarnog tereta) te drugi pravni odnosi i činjenice u svezi s pravnim prometom nekretnina. Zemljišne knjige vode općinski sudovi, a u njima zemljišno-knjižni odjeli.

ŠTO JE ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI IZVADAK ILI IZVADAK IZ KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA?

Zemljišno-knjižni izvadak je pravna isprava kojom se dokazuje vlasništvo nad nekretninom. Sastoji se od tri dijela:
posjedovnica (A list) sadrži podatke o svim katastarskim česticama koje čine jedno zemljišno-knjižno tijelo i sve katastarske promjene koje se na njih odnose
vlastovnica (B list) sadrži podatke o vlasniku nekretnine, promjene u vezi vlasništva i osobna ograničenja koja vlasnika ograničavaju u raspolaganju nekretninom
teretovnica (C list) sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je nekretnina opterećena (hipoteka, osobne i stvarne služnosti, pravo građenja, obvezna prava)

KOJE SU OBVEZE KUPCA I PRODAVATELJA PRI KUPOPRODAJI NEKRETNINE?

Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupni iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu i dozvoliti prijenos prava vlasništva na ime kupca.

ŠTO JE TABULARNA IZJAVA?

Tabularnom izjavom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, čime mu dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

KOLIKO IZNOSI POREZ NA PROMET NEKRETNINA?

U Republici Hrvatskoj porez na promet nekretnina iznosi 3% i prema zakonu obveznik plaćanja je stjecatelj nekretnine.

U slučaju kupnje od pravne osobe (investitora) koji se nalazi u sustavu PDV-a stjecatelj nekretnine oslobođen je plaćanja istog.

U KOJEM SE ROKU MORA PLATITI POREZ NA PROMET NEKRETNINA?

U roku od trideset dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnine kupac je dužan dostaviti prijavu poreza nadležnoj poreznoj upravi. U roku od petnaest dana od dana primitka rješenja nadležne poreze uprave kupac je dužan platiti obračunati porez.

ŠTO JE ENERGETSKI CERTIFIKAT?

Energetski certifikat je dokument koji pruža informaciju o potrebnoj količini toplinske energije u jednoj godini koju troši stan ili zgrada za zagrijavanje i hlađenje prostora, ventilaciju, grijanje vode, rasvjetu i sl. te daje prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrada kako bi se smanjila količina potrebne energije. Uštedom energije i korištenjem obnovljivih izvora energije štedimo osobna sredstva, a energetski razred zgrade može utjecati na njenu tržišnu vrijednost. Razredi se označavaju slovima od A do G, s tim da je G najlošiji energetski razred, A i A+ su najbolji. Energetski certifikat vrijedi deset godina i mora biti dostupan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji.